aandachtsgebieden

HFB ontwikkelt programma’s voor scholen

in de vorm van workshops
-workshop De Gek op school
-workshop  inrichting samenleving, hoe komt een wet tot stand?

In het kader van invulling geven aan het vak ‘burgerschap’ heeft HFB het volgende ontwikkeld.
een handleiding voor het omgaan met moelijke onderwerpen in de klas
-een samenhangende gedachte tav invulling concept ‘burgerschap’

Voor bedrijven of instellingen:
lezingen over iets en niets, een gezamenlijk project. U levert iets, ik lever niets. Deze lezingen zijn met name geschikt om een denkproces open te maken.
-training denken voor gevorderden: De Gek in bedrijf