privacybeleid

Wie ben ik?

Mijn website-adres is: http://www.filosofiebedrijf.nl.

Ik verzamel geen gegevens. Ik maak geen gebruik van cookies. Wanneer u contact opneemt dan heb ik die gegevens. In mijn mailbox of telefoon.

Hoe kwetsbaar zijn deze gegevens? Zo kwetsbaar als al mijn privé gegevens.

Ik zal u informeren wanneer inbreuk plaatsvindt maar ik acht de kans daarop erg klein en daarnaast ook vrij onbetekenend, immers waar hebben we het over? Over een mailadres en of een telnummer, zelfs uw naam kan een alias zijn.

Maar goed, u kunt ook besluiten geen contact op te nemen.

met vriendelijke groet van het filosofiebedrijf

Tot zover dit protocol van het filosofiebedrijf inzake de bescherming van uw private gegevens/indentiteit.