workshop inleiding tot de Artificiële Intelligentie (AI) (dl2)

workshop:       inleiding in Artificiële Intelligentie (dl 2)
spreker:            drs. Eugène Büskens
datum:               04-04-18
tijd:                      12:15-14:30
locatie:              Rotterdam; Timmerhuis; 2004

 

een inleiding tot de Artificiële Intelligentie (AI) (dl 2)

Deze workshop over AI omvat drie hoofdstukken.

1/ Wanneer je met AI bezig wilt gaan zijn dit vijf onderwerpen waar je over kan denken:

i/ een definitie;
Dit is echt het moment dat je de ander wilt begrijpen. Waar hebben we het over? Ik denk dat je er van alles over kan zeggen maar ik denk ook dat je er iets structureels over kan zeggen. Teambuilding en begrip in één.

ii/ domein en bereik;
We praten over een AI-systeem met een input en een output, welnu, wat gaat er in en wat komt er uit? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Wat voor subsysteem is het en hoe acteert het in het netwerk van systemen, artificieel of niet. Eigenlijk een heel praktisch en toe te passen vraag.

iii/ motivatie;
AI is niet een dingetje van een paar jaar geleden. AI appelleert aan een heel oud verlangen, misschien wel het verlangen naar onsterfelijkheid maar zeker het verlangen de geest van de mens te vangen. En AI zal niet stoppen voordat dat bereikt is net als elke andere wetenschap niet zal stoppen voordat. Er zit dus veel verlangen en gespannen verwachting in alles dat naar AI ruikt.

iv/ kwaliteit;
Voor een data analist levert AI een product, voor de medemens levert AI een dienst. Dat is één kwaliteitsbenadering, de ander (er zijn er maar twee) is simpel dat het ene systeem het zelfde beter of slechter doet dan het andere en dat je dat kan meten. En nadenken over keurmerken.

v/ Identiteit;
Over keurmerken, identiteit is een keurmerk avant la lettre, par excellence. Een paspoort, ID op straat is een common practice maar in het digitale? Het hele internet is een darkweb, niet voor de data analist maar wel voor de medemens en voor mijzelf, als u begrijpt wat ik bedoel en anders komen we daar vanzelf wel op.

2/ Een opzet tot het begrijpen van het alledaagse vanuit een filosofisch AI perspectief. Neem zoiets alledaags als een afdeling van een organisatie. Het is een georganiseerd systeem met een input en een output. Kan ik dit systeem begrijpen of uitleggen met gebruik van filosofische AI termen? En waarom zou ik.

3/ Wanneer je naar de toekomst kijkt, wat zie je dan?

We zullen zien hoever we komen. Tot woensdag 4 april.

nb. deze workshop is besloten voor ambtenaren van de stad Rotterdam

pdf workshop AI dl2