lezingen

Een lezing ervaren kan een ontspannen manier zijn om tot inspiratie te komen zeker wanneer het een lezing is die je zelf nog kunt samenstellen.

het filosofiebedrijf biedt lezingen aan die je zelf kunt samenstellen aan de hand van de volgende modulen:


wat is emancipatie
wat is emanciperen
wat is radicale vrijheid
wat is vrije wil
wat is natuur
wat is cultuur
wat is niets
wat is digitaal
wat is de eerste vraag
wat is begrip
wat is begrijpen
wat is de ander
wat is iets
wat is een redelijke vraag
wat is een Maanvraag
wat is wetenschap
wat is poëzie
wat is een poëet
wat is verwonderen
wat is
wat is potentie
wat is actualiteit
wat is actueel
wat is liefde
wat is een idee (17e E)
wat is mogelijkheid
wat is een bolletje
wat is een object
wat is het een mens te zijn
wat is dapper
wat is Maandenken
wat is een fascist
wat is een ervaring
wat is een beeld
wat is een beleving
wat is ethisch
wat is esthetisch
wat is objectief
wat is subjectief
wat is de twijfel
wat is de angst
wat is hoogmoed
wat is werkelijkheid
wat is bestaan
wat is waar
wat is echt
wat is een droom
wat is een draadje
wat is een vliesje
wat is tijd
wat is poëtische ruimte
wat is ruimte


eenheid
Al deze vragen worden behandeld of komen ter sprake in de tekst ‘Maandenken’ waarvan een gedeelte op deze website gepubliceerd is.

gratis basismodule
De eerste vraag in ‘Maandenken’ is ‘wat is niets?’ Maandenken gaat over de verwondering en hoe kan je je verwonderen zonder enige notie van ‘niets’? Daarom is de basis van iedere lezing deze vraag: ‘wat is niets?’
Deze basismodule is gratis, immers, niets is gratis.

Intergreer het
Op basis van de hierboven aangeboden modulen kan je nu een lezing samenstellen waar je ook één eigen vraag of  concept aan kan toevoegen. Dit maakt het mogelijk  de lezing in een context te plaatsen of een bepaalde sturing aan  de lezing te geven.

time het
Grofweg kun je er van uitgaan dat de behandeling van een module 15 minuten duurt.

koop het
De prijs is €5 per module per persoon met een minimum van 15 personen en met een minimum van vier modulen (incl het gratis basismodule).
Voor €2 per minuut kan als extra een vragen-, of reflectiemoment toegevoegd worden.

nb de bedragen zijn ex btw en ex reiskosten