Introductie

Een korte introductie van mijzelf en deze website.

Mijn naam is Eugène Büskens, theoretisch filosoof, verhalenmaker en auteur van ‘Maandenken’. Het zal niet vreemd overkomen wanneer ik zeg dat ik probeer begrip te maken van mijzelf en mijn omgeving. En zoals een wetenschapper een theorie bouwt om begrip vast te leggen en uit te leggen, kies ik voor het verhaal. Het verhaal als vorm voor het maken van begrip. Verhalen hebben enkele voordelen waarvan vrijheid in het maken en de eenvoud van het vertellen wel de belangrijksten zijn.

Poëzie
Verhalen maak je en daarom is dat een act van de poëzie. Poëzie als afgeleid van het woord ‘poiesis’ dat immers maken betekent. Verhalen maken is begrip maken is een act van de poëzie. Er is veel begrip nodig en er is ook veel nieuw begrip nodig en niet alleen omdat wereld zo veranderlijk is maar ook omdat je perspectief erop verandert. Denk hierbij aan artificiële intelligentie, privacy en identiteit op internet, blockchain en crypto currencies, kwantum computers en entanglement in het nieuwe internet, het is maar een rijtje. Veel begrip is aan het veranderen en omdat ik denk dat je verantwoordelijk bent voor je eigen begrip zal je dat toch zelf moeten maken. En daar gaat deze website over, over de act van de poëzie als het maken van je eigen begrip.

Maandenken
Centraal in deze website en in mijn werken staat de tekst ‘Maandenken’. Maandenken is een tekst maar is ook een manier van denken, een creatieve manier van denken voor het maken van je eigen begrip. Maandenken gaat over de idee van het maken van begrip. Wat is werkelijk, wat is bestaan, wat is emancipatie wat is fascisme wat is vrijheid, enz. In het hoofdstukje lezingen vind je meer van dit soort onderzoeksvragen.

Maandenken leidt tot veel vragen en verhalen die ik uitwerk in workshops, lezingen en performances.